สอบถามเรื่องการbackup user ในBlynk server

blynk server สามารถbackup user ได้ไหมครับ เช่นถ้าระบบมีปัญหา หรือ serverพัง จะทำกันอย่างไรครับ ขอแนวทาง