คำสั่งพื้นฐาน Basic Linux Networking Tools

หลังบ้านผมเล่นบ่อยต้องเก็บไว้ก่อนครับ