เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin)

เบนจามิน แฟรงคลิน (อังกฤษ: Benjamin Franklin) เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม ค.ศ. 1706 เป็นหนึ่งในบิดาผู้สร้างชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา เบนจามิน แฟรงคลิน เป็น ช่างพิมพ์ คนเรียงพิมพ์ นักเขียน นักปรัชญา นักการเมือง นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักปฏิรูป และนักการทูต ในยุคเรืองปัญญาของสหรัฐอเมริกา เราอาจจะเห็นเขาได้อยู่บนแบงค์ 100 $ ที่ใช้กัยอยู่ในปัจจุบัน

Genius without education is like silver in the mine.

อัจฉริยะที่ปราศจากการศึกษา ไม่ต่างอะไรกับแร่เงินที่อยู่ในเหมือง

1 Likes