ขอวิธีแก้เซนเซอร์ BH1750FVI กับ ESP32 ได้ไหมครับ

ผมได้ลองต่อกับ Arduino Uno แล้วเซนเซอร์ใช้งานได้ปกติครับ แต่พอมาต่อกับ ESP32 อ่านค่าไม่ได้ครับ (SCL 22 SDA 21 ADDRESS 0x23)