คู่มือการใช้งานแอปฯ Blynk (แอปฯไทยทำ) by S.K. Smart Farm & Garden

คู่มือ
(satit) #1
 1. ขั้นตอนการเชื่อมแอปฯ blynk (แอปฯไทยทำ) กับ sonoff ด้วย wifi

 2. ขั้นตอนการใช้งานแอปฯ blynk (แอปฯไทยทำ)
  2.1) ขั้นตอนการตั้งค่าเวลา
  2.1.1) เลือกใช้ไทเมอร์ 1-16 โดยกดลูกศรชี้ลง :arrow_down_small: ที่ช่องเลือกไทเมอร์ ดังรูปที่ 2.1.1,2.1.2

     ** โดยที่  -ไทเมอร์ 1-4 คือ วาล์วที่ 1
              -ไทเมอร์ 4-8 คือ วาล์วที่ 2
              -ไทเมอร์ 9-12 คือ วาล์วที่ 3
              -ไทเมอร์ 13-16 คือ วาล์วที่ 4
  


รูปที่ 2.1.1


รูปที่ 2.1.2

 2.1.2) กดเลือกเปิด หรือ ปิดอุปกรณ์ ดังรูปที่ 2.1.2
 2.1.3) กดเลือกปุ่มบันทึก ดังรูปที่ 2.1.3


รูปที่ 2.1.3

 2.1.4) ไปที่ไทเมอร์ที่เลือก ยกตัวอย่าง เลือกไทเมอร์ 16 (วาล์ว 4) แล้วกดที่เวลาเพื่อเลือกวัน และเวลาดังรูปที่ 2.1.4 , 2.1.5


รูปที่ 2.1.4


รูปที่ 2.1.5

 2.1.5) กดเลือกวัน จ-อา รวมทั้งตั้งเวลาเริ่ม (เวลาบน) และตั้งเวลาหยุด (เวลาล่าง) โดยกดลูกศรชี้ลงขวามือ แล้วสไลด์ตั้งเวลาชั่วโมง และนาที จากนั้นกด OK ดังรูปที่ 2.1.6 , 2.1.7 , 2.1.8 , 2.1.9 , 2.1.10


รูปที่ 2.1.6


รูปที่ 2.1.7


รูปที่ 2.1.8


รูปที่ 2.1.9


รูปที่ 2.1.10

1 Like
(Jakkrit Tapaengpan) #2

ขอดูหน้าประวัติหน่อยครับพอดีผมก็จะทำให้มีการบันทึกข้อมูล

1 Like
(satit) #3

(satit) #4

ดูเป็นแนวทางได้คับผม มาแลกเปลี่ยนความรู้กันคับ

(Permpol Thanapunnamas) #5

ทำโปรเจคแบบไหนอยู่ครับ มาแชร์ไอเดียกันครับ

1 Like
(Mitree) #6

จะทำโปรเจคแนวๆนี้ละครับ แต่ใข้ esp32 กับ esp8266 ครับ มีอะไรแนะนำบ้างครับ เพิ่งหัดทำครับ

1 Like
(Permpol Thanapunnamas) #7

ตั้งขอบเขตงานให้ดีก่อนครับว่าจะทำอะไรบ้าง 1 2 3

1 Like