Blynk error code


ขึ้น error pzem.setAddress(ip);
แก้ไขยังไงครับ

เคสนี้ได้รึยังอัพเดทหน่อยครับ เอา error มาวางด้วย

ขอโทษครับตอบช้าไป ได้แล้วครับ


แก้ยังไงครับ

ต้องเอาโด้ตมาดูครับ

Pzem 004t v3.0 จะวัดพลังงาน+ค่าใช้จ่ายต่อเดือน v.4.txt (28.6 KB)