แอพ blynk เชื่อมต่อกับ esp8266 ค่าไม่ขึ้น

ตั้งค่าแบบไหนครับ