ปัญหา Blynk ขึ้น Invalid auth token เชื่อมต่อไม่ได้

error

(Jetsadakorn Najaikong) #1

พูดคุยกันเรื่องบอร์ด ESP32 มีปัญหาในการเชื่อต่อกับ Blynk ครับ ผมมือใหม่หัดขับกรุณาช่วยสอนเเละเเนะนำให้ด้วยครับ

Connecting to blynk-cloud.com:80
Invalid auth token


(Permpol Thanapunnamas) #2

ขอดูโค้ตที่ใช้ด้วยครับ


(Jetsadakorn Najaikong) #3
#define BLYNK_PRINT Serial


#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "9d93c9d6702744c2a52679b0e3c3d0c6";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "PC-Faster-8095";
char pass[] = "00000000";

// Attach virtual serial terminal to Virtual Pin V1
WidgetTerminal terminal(V1);

// You can send commands from Terminal to your hardware. Just use
// the same Virtual Pin as your Terminal Widget
BLYNK_WRITE(V1)
{

 // if you type "Marco" into Terminal Widget - it will respond: "Polo:"
 if (String("Marco") == param.asStr()) {
  terminal.println("You said: 'Marco'") ;
  terminal.println("I said: 'Polo'") ;
 } else {

  // Send it back
  terminal.print("You said:");
  terminal.write(param.getBuffer(), param.getLength());
  terminal.println();
 }

 // Ensure everything is sent
 terminal.flush();
}

void setup()
{
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 // You can also specify server:
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
 //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);

 // This will print Blynk Software version to the Terminal Widget when
 // your hardware gets connected to Blynk Server
 terminal.println(F("Blynk v" BLYNK_VERSION ": Device started"));
 terminal.println(F("-------------"));
 terminal.println(F("Type 'Marco' and get a reply, or type"));
 terminal.println(F("anything else and get it printed back."));
 terminal.flush();
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

(Permpol Thanapunnamas) #4

ลองเปลี่ยนมาใช้คำสั่งบรรทัดนี้ครับ


(Permpol Thanapunnamas) #5

ตัดบรรทัดนี้ออก

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

ใช้อันนี้แทนครับ

Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);


(Jetsadakorn Najaikong) #6

ยังเเสดงผลเหมือนเดิมครับ


(Permpol Thanapunnamas) #7

ลอง Gen Key app ใหม่ครับ


(Jetsadakorn Najaikong) #8

คืออะไรครับผม


(Permpol Thanapunnamas) #9

ตรงนี้อ่ะครับ กดใหม่


(Jetsadakorn Najaikong) #10

เหมือนเดิมครับ หรือผมลงอะไรไม่ครบหรือเปล่าครับ


(Permpol Thanapunnamas) #11

ขอดูหน้านี้หน่อยครับ


(Jetsadakorn Najaikong) #12


(Permpol Thanapunnamas) #13

อ่าวตกลงใช่ ของ blynk เลยหรอใช้ของที่เขาแจกครับ


(Permpol Thanapunnamas) #14

เอาในกรอบนี้

ใส่แทนที่วง แล้วเปลี่ยน port จาก 80 เป็น 8080 ครับ


(Permpol Thanapunnamas) #15

ได้ หรือ ไม่ได้ แจ้งด้วยนะครับ


(Jetsadakorn Najaikong) #16

ได้เเล้วครับขอบคุณครับที่เสียเวลามาอธิบายให้ผมเข้าใจถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับโค๊ดต่างๆผมจะขอมาปรึกษาอีกนะครับ ขอบคุณครับ


(Permpol Thanapunnamas) #17

เยี่ยมครับ ยินดีครับ


(Permpol Thanapunnamas) closed #18