กำลังทดลองกานใช้ใช้ blynk ปิด เปืด LED แต่ blynk was't online yes ต้องทำยังไงขะ

กำลังทดลองกานใช้ใช้ blynk ปิด เปืด LED แต่ blynk was’t online yes ต้องทำยังไงขะ