ออกจากเชฟเวอร์เรา มาลองเล่นเชฟเวอร์หลัก ของblynk แล้วกับเข้า oasiskit.com อีกไม่ได้ ช่วยแนะนำวิธีด้วยครับ


กด forget password ได้ไหมลองดู

กด forget password blynk sever ส่ง QR code มาให้รีเซ็ท รหัสใหม่ ไม่ใช่ของเชฟเวอร์เราครับ เข้าของเราไม่ได้

แคปหน้านี้มาดูหน่อยครับ

แบบนี้ครับ

ตรงนี้ใส่อะไรไว้ครับ

image

เลข 9443 ครับ

รอผมเช็ค email นี้ก่อนว่ามีในระบบไหม

1 Like