ขอความช่วยเหลือเรื่อง Blynk offline และ connect wifi ช้า

ประเด็นที่ 1 คือบอร์ด ESP8266 ที่ผมใช้ เวลากด Upload Code แล้วใช้ระยะเวลานาน (3-5นาที) หรือบางทีก็ไม่ Connect wifi ให้ จึงทำให้ต้องคอยกดปุ่ม Reset ที่บอร์ด ESP8266 บ่อยครั้ง จนกว่าจะขึ้นว่าเชื่อมต่อ Wifi

ประเด็นที่ 2 เมื่อเชื่อมต่อ wifi สำเร็จ ค่าที่ส่งขึ้นแอป blynk ก็รันปกติ แต่บางครั้งเมื่อปิดแอปแล้วเปิดใหม่ มันชอบขึ้นว่า offline ซึ่งทำให้ไม่สามารถดูค่าขณะออนไลน์ได้

ประเด็นที่ 3พอขึ้นว่า offline ผมก็กลับมาดูที่หน้าต่างโค้ด มีบรรทัดที่ขึ้นว่า Connecting to blynk-cloud.com:80 ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มี เลยอยากจะถามว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมครับ ที่ทำให้มันขึ้นโชว์ว่า offline แต่ก่อนหน้านั้นสามารถดูค่าได้


ขอคำแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ :pray:t2:

น่าจะถูกลิมิตการเชื่อมต่อจาก blynk server ครับ

(post deleted by author)

ให้ตรวจสอบ char auth ว่าตรงกับหน้าเว็บ blynk หรือไม่

ตรงครับ ตอนแรกก็รันได้ปกติครับ ตามรูปที่2-3ผมแจ้งข้างบนแต่พอมีบรรทัดที่เขียนว่า connecting to blynk-cloud.com 80 ค่าที่ส่งมาก็เริ่มมีดีเลย์ครับ จากตอนแรกเปิดดูในแอปได้พอออกแอปแล้วเข้าใหม่ก็ขึ้นออฟไลน์ตามรูปที่1ครับ

error ตรง text.txt คืออะไรหรอ

(post deleted by author)