BLYNK_WRITE สามารถเพิ่มใน Function ที่เรากำหนดขึ้นมา หรือสร้างขึ้นมาได้ไหม

//คัวอย่างหรือมีวิธีไหนบ้างครับ
void test() {
 BLYNK_WRITE(V1) 
{
 if (param.asInt() == 0)
 {
  digitalWrite(ledYellow, LOW);
 }
 if (param.asInt() == 1)
 {
  digitalWrite(ledYellow, HIGH);
 }
}
}

ไม่ได้ครับ เพราะมันมันก็เหมือน 1 ฟังก์ชัน นั้นละครับ