ควบคุม Blynk_write ยังไง

V5 คือ widjet timer ครับซึ่งมันจะทำงานทุกวันเมื่อถึงเวลา ผมจึงอยากกำหนดปุ่มเพื่อปิดเปิดการทำงานของมัน มีแนวทางการเขียนโค้ดควบคุมอย่างไรได้บ้างครับ
image

แนวทางครับ

 1. สร้างปุ่มมา 1 ปุ่ม (V1) ที่ Blynk App
 2. กำหนดตัว แปร x เป็น int
EX..
int x;
BLYNK_WRITE(V1)
{
 int pinValue = param.asInt();
 if (pinValue == 1 ) {
  x = 1;
 }
 if (pinValue == 0) {
 x = 0;
 }
}

BLYNK_WRITE(V5)
{

 if (param.asInt == 0 and x==1) {
  digitalWrite(D5,LOW);
 }

 if (param.asInt == 1 and x==1) {
  digitalWrite(D5,HIGH);

 }
}

1 Likes