การตั้งค่า button widgets ให้เพิ่มขนาดตัวหนังสือ ตัวเล็ก-ใหญ่ เพิ่มตัวเลือกเป็น Analog,

เรียน ถามวิธีการปรับค่า Blynk Widgets ให้มีคุณสมบัติได้ตามหัวข้อกระทู้

เพิ่มตัวเลือกเป็น Analog ขยายความพร้อมยกตัวอย่างหน่อยครับ