สอบถามเรื่อง capasitive touch switch

พอดีซื้อ sensor switch แบบในร​ูปมา แต่ไม่ทราบว่ามันใช้กับวงจรยังไง โค้ดประมาณไหนอะคะ

ข้อแหล่งที่มาเว็บที่ไปซื้อหน่อยครับ

นี่ค่ะ
https://www.arduinoall.com/product/115/สวิตช์สัมผัส-capacitive-touch-switch-ttp223

จะเอาไปใช้กับบอร์ดอะไร

esp8266​ ค่ะ อยากเอามาเปิดปิดตัวบอร์ด​กับตัว relayค่ะ

เปลี่ยนจาก arduino เป็น esp ก็ใช้ได้ละครับ

image

โค้ตก็ประมาณนี้ศึกษาเพิ่มเติมดู

ตัวอย่างโคด Arduino Capacitive touch switch

const int TouchPin=9;
void setup() {
pinMode(TouchPin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
int sensorValue = digitalRead(TouchPin);
if(sensorValue==1)
{
Serial.println(" Un Touch ");
}
else
{
Serial.println(" Touch ");
}
delay(500);
}

ตัวอย่างโคดแบบเร็ว

เสียบเซนเซอร์ลงที่ขา 7 6 5 ในบอร์ด Arduino Uno โดยตรงไม่ต้องต่อสายเพิ่ม

void setup() {
pinMode(7,INPUT);
pinMode(6,OUTPUT); digitalWrite(6,0);
pinMode(5,OUTPUT); digitalWrite(5,1);
pinMode(13,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
if(digitalRead(7)==1){
digitalWrite(13,1);
Serial.println("OK");
}
else {
digitalWrite(13,0);
}
}

ขอบคุณ​ค่ะ