บอร์ด Challenger RP2040 UWB มีโมดูล DWM3000 สำหรับระบุตำแหน่งภายในอาคาร, รับส่งข้อมูลสูงสุด 10 Mbps

บอร์ด Challenger RP2040 UWB มาพร้อมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Raspberry Pi RP2040 กับโมดูล DWM300 UWB (Ultra-Wide Band) ใน form factor ของ Adafruit Feather และถูกออกแบบมาสำหรับการระบุตำแหน่งภายในอาคาร (Indoor Positioning) และวัดระยะห่างด้วยความแม่นยำสูงสุดถึง 10 เซนติเมตร และสามารถรับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 10 Mbps บอร์ด Challenger RP2040 ตัวแรกของบริษัท iLabs (Invector Labs) เปิดตัวในปี 2021 พร้อมกับชิป WiFi ESP8285 ตามมาด้วย Challenger RP2040 LoRa ที่มีโมดูล RFM95W LoRa และบริษัทฯ ยังมีรุ่นอื่นๆที่รองรับ NFC และการเชื่อมต่อเซลลูลาร์ (Cellular) อีกด้วย บริษัทสวีเดนได้เปิดตัวบอร์ด Challenger รุ่นล่าสุดที่มี Challenger RP2040 UWB โดยใช้เทคโนโลยี UWB  ในการพัฒนา สเปคเบื้องต้นของบอร์ด Challenger RP2040 LoRa: M [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2023/04/16/challenger-rp2040-board-dwm3000-uwb-module-indoor-positioning-up-to-10-mbps-data-transfers/