ผลทดสอบ ChatGPT แก้โจทย์โปรแกรมมิ่ง ทำได้ค่อนข้างดีเฉพาะโจทย์ที่เก่ากว่าปี 2021

มีงานวิจัยจากคณะนักวิจัยชาวจีน ทดลองนำ ChatGPT ไปทำโจทย์โปรแกรมมิ่งจำนวน 728 ข้อ ที่เขียนด้วยภาษาโปรแกรมยอดนิยม 5 ภาษา (C, C++, Java, Python, JavaScript) รวมถึงวิเคราะห์ช่องโหว่ CWE จำนวน 18 ช่องโหว่ แล้วมาประเมินว่าได้ผลลัพธ์ดีแค่ไหน


อ้างอิง : https://www.blognone.com/node/140804