สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 11/101-110 ตย. วงจร SCR ออสซิลเลเตอร์, วงจร RF ซิกแนลเจนเนอร์เรเตอร์ PCB

ok
(Permpol Thanapunnamas) #1

…กลับมาลงกันอีกครั้งนะครับกับสารพันวงจรไฟฟ้า

  1. วงจร Pressure Sensor

  1. วงจร Propeller Clock PCB

  1. วงจร Proximity Alarm

  1. วงจร Quick Draw

001

  1. วงจร RC ควบคุม

001

  1. วงจร RC สวิทช์

001

  1. วงจร RF ซิกแนลเจนเนอร์เรเตอร์ PCB

image

image

  1. วงจร RF-AF เทรซเซอร์

  1. วงจร Safety Indicator Lights

  1. วงจร SCR ออสซิลเลเตอร์

001

0 Likes