สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 12/111-120 ตย. วงจร Step-Down Converter, วงจรกราฟฟิกอีคลอไลเซอร์ , วงจร Stepper Motor Driver

สารบัญกระทู้

111.วงจร SCR ออสซิลเลเตอร์

วงจร SCR ออสซิลเลเตอร์

001

112.วงจรกราฟฟิกอีคลอไลเซอร์(5แบนด์)1

วงจรกราฟฟิกอีคลอไลเซอร์(5แบนด์)1

113.วงจร Smart Foot Switch

วงจร Smart Foot Switch

114.วงจร Sound Detector Latch

วงจร Sound Detector Latch

U1 NE555 timer IC
R1 1k resistor
R2 50k potentiometer
C1 0.1uF ceramic capacitor
C2 10uf tantalum capacitor

image

115.วงจร Sound Triggered Flash

วงจร Sound Triggered Flash

001

116.วงจร SSB AF ฟิลเตอร์

วงจร SSB AF ฟิลเตอร์

001

117.วงจร Step-Down Converter (MC34063A)

วงจร Step-Down Converter (MC34063A)

001

118.วงจร Stepper Motor Driver(ULN2803) PCB

วงจร Stepper Motor Driver(ULN2803) PCB

001

PCB

119.วงจร Step-Up Converter (MC34063A)

วงจร Step-Up Converter (MC34063A)

001

120.วงจร Stereo Audio Isolator

วงจร Stereo Audio Isolator