สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 14/131-140 ตย. วงจร Video Operated Relay, วงจร UL Ground Wire Resistance Tester

ok
(Permpol Thanapunnamas) #1

131.วงจร Tremolo

วงจร Tremolo

001

132.วงจร Triple Wavefrom Generator PCB

วงจร Triple Wavefrom Generator PCB

image

133.วงจร TV Remote Jammer

วงจร TV Remote Jammer

134.วงจร UL Ground Wire Resistance Tester

วงจร UL Ground Wire Resistance Tester

135.วงจร Ultrasonic Dog Whistle

วงจร Ultrasonic Dog Whistle

001

136.วงจร Vco ความถี่ 200 - 400MHz

วงจร Vco ความถี่ 200 - 400MHz

137.วงจรกราฟฟิกอีคลอไลเซอร์(3แบนด์)1

วงจรกราฟฟิกอีคลอไลเซอร์(3แบนด์)1

138.วงจรกราฟฟิกอีคลอไลเซอร์(3แบนด์)2

วงจรกราฟฟิกอีคลอไลเซอร์(3แบนด์)2

139.วงจร Video Amplifier - LED Neon Driver PCB

วงจร Video Amplifier - LED Neon Driver PCB

image

image

140.วงจร Video Operated Relay PCB

วงจร Video Operated Relay PCB