Clone app ไปอีกเครื่องแต่ ใช้ไม่ได้เพราะ token ไม่เหมือนกัน

Clone app ไปอีกเครื่องแต่ ใช้ไม่ได้เพราะ token ไม่เหมือนกัน

ผมสร้างproject แล้วclone QR code โดยใช้อีกเครื่องสแกนและlogin ด้วยเมล์ที่เครื่องแรก ได้หน้าตาแอฟเหมือนกันแต่เอาไปใช้งานไม่ได้เพราะtokenไม่เหมือนกัน มีวีธีแก้ไขไหมครับ

เมื่อก่อนทำได้แต่มาตอนนี้สแกนแล้วtoken เปลี่ยนไม่ใช่อันเดียวกับตัวที่สร้างครับช่วยผมทีครับ

ใช้ QR share ครับ ตัวโคลน token จะเปลี่ยน

ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ

1 Like