อนาคตควบคุมแขนกล Cloud Robotics ระยะไกล แบบ real-time ด้วย ระบบ 5G

ในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะได้เห็นการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ระยะไกล แบบไรรอยต่อ หรือมีเวลาหน่วงนั้นเอง เนื่องจากเทคโนโลยีที่เราใช้กันตอนนี้ ยังมีความหน่วงอยู่ ถ้าจะเปรียบเทียบก็คือ สมมติเรามีรถโดยใช้คนขับ นั่งอยู่ที่บ้าน รีโมทไปบังคับรถบรรทุกที่อยู่ต่างจังหวัดแทน จังหวะเข้าโค้งอันตราย ปรากฎว่าเราบังคับให้รถนั้นเลี้ยวไปแล้วแต่มีความหน่วงเวลาอยู่ 2 วิ แน่ๆ ว่า รถเราแหกโค้งแน่นอน เป็นต้น

ก็ได้แต่หวังว่าเราจะได้ใช้ 5G กันเร็วๆ นี้ครับ