รบกวนขอคำปรึกษา Code Arduino Ide ค่ะ

ขออนุญาตสอบถามค่ะ อยากย้ายการแสดงผลของ LCD ออกจากลูปของเวลาที่ส่งไปใน google sheet ค่ะ เนื่องจากอยากให้ LCD แสดงผลตามเวลาที่รับค่ามาเลยเหมือนกับ bylnk ลองย้ายหลายครั้งแล้วไม่ได้ค่ะดูตามนี้ครับ

ในนี้เหมือนมีคนมาถามแล้วเคยอธิบายอยู่ ลองค้นคว้าหาเอาในนี้แหละ