อัพเกรดยกเครื่อง Code Block Theme เป็นแบบมาตรฐาน

วันนี้มาอัพเดทในเรื่องที่ผมค้างๆ คาๆ กันอยู่นานเป็นปี ไม่ได้แก้ให้สมใจสักที นั้นก็คือเรื่องของ การทำ ไฮไลท์ Code ในกระทู้นั้นเอง ปกติ เวลาเราทำ ไฮไลท์มันจะมีสีตามรูปแบบ ของภาษานั้นๆ ใช่ไหม แต่ทีนี้เว็บของเรานั้นช่วงแรกๆ ก็ยำไปทั่ว มั่วไปหมด อะไรก็ไม่รู้ :sob: แก้สะเปะ สะป่ะ ไปเรื่อย ทำให้ สีของโค้ตนั้นไม่ได้ตรงตามมาตรฐานนั้นเอง (เอาจริงๆ คือก็ยังไม่รู้ว่าต้องแก้กันยังไงละครับ 555)

แต่ผ่านมาเป็นปีประสบการณ์มี ก็พอถูๆ ไทๆ ไปเอาจนได้ละนะ ก็เลยมาแจ้งกันให้ทราบกันครับ ว่าเว็บเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะ

ไปดูการเปรียบเทียบความแตกต่างกันครับ ซ้ายคือของเก่า ขวาคืออัพเดทใหม่

ภาษา Apache

# rewrite`s rules for wordpress pretty url
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . index.php [NC,L]

ExpiresActive On
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 1 days"

Order Deny,Allow
Allow from All

<Location /maps/>
 RewriteMap map txt:map.txt
 RewriteMap lower int:tolower
 RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/([^/.]+)\.html$ [NC]
 RewriteCond ${map:${lower:%1}|NOT_FOUND} !NOT_FOUND
 RewriteRule .? /index.php?q=${map:${lower:%1}} [NC,L]
</Location>

ภาษา C++

#include <iostream>

int main(int argc, char *argv[]) {

 /* An annoying "Hello World" example */
 for (auto i = 0; i < 0xFFFF; i++)
  cout << "Hello, World!" << endl;

 char c = '\n';
 unordered_map <string, vector<string> > m;
 m["key"] = "\\\\"; // this is an error

 return -2e3 + 12l;
}

ภาษา C#

using System.IO.Compression;

#pragma warning disable 414, 3021

namespace MyApplication
{
  [Obsolete("...")]
  class Program : IInterface
  {
    public static List<int> JustDoIt(int count)
    {
      Console.WriteLine($"Hello {Name}!");
      return new List<int>(new int[] { 1, 2, 3 })
    }
  }
}

ภาษา JavaScript

function $initHighlight(block, cls) {
 try {
  if (cls.search(/\bno\-highlight\b/) != -1)
   return process(block, true, 0x0F) +
       ` class="${cls}"`;
 } catch (e) {
  /* handle exception */
 }
 for (var i = 0 / 2; i < classes.length; i++) {
  if (checkCondition(classes[i]) === undefined)
   console.log('undefined');
 }

 return (
  <div>
   <web-component>{block}</web-component>
  </div>
 )
}

export $initHighlight;

นี้เป็นแค่ภาษาที่ยกตัวอย่างมาให้ดูกันครับ

:warning: ปล. อย่าลืมวางโค้ตทุกครั้งทำไฮไลท์เพื่อความสะดวกในการอ่านและวิเคราะห์นะครับ :pray: