ติดปัญหา code DHT11

สวัสดีครับ รบกวนผู้มีความรู้ด้านนี้
พอดีผมจะเขียน code จากโปรแกรม Arduino IDE ซึ่งจะใช้ Bord ESP32 และ Sensor DHT11 ในการส่งข้อมูลให้แสดงเป็น Dashbord บนเว็บ Tinkspeak แต่ติดปัญหา code ตามตัวอย่างในรูปแนบ พอจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ

ประกาศตัวแปร DHTTYPE เพิ่มครับ ไม่ประกาศเเต่เอามาใช้มันจะหาตัวแปรเจอได้อย่างไร :sweat_smile:

ตัวอย่างครับ
#define DHTTYPE DHT22