วิธีย่อ code LED กระพริบ

(Thanawit Uthairat) #1
digitalWrite(D3, LOW); /////// ไฟฉุกเฉิน
  delay (300);
  digitalWrite(D3, HIGH);
  delay (300);
  digitalWrite(D3, LOW); /////// ไฟฉุกเฉิน
  delay (300);
  digitalWrite(D3, HIGH);
  delay (300);
  digitalWrite(D3, LOW); /////// ไฟฉุกเฉิน
  delay (300);
  digitalWrite(D3, HIGH);
  delay (300);
  digitalWrite(D3, LOW); /////// ไฟฉุกเฉิน
  delay (300);
  digitalWrite(D3, HIGH);
  delay (300);
  digitalWrite(D3, LOW); /////// ไฟฉุกเฉิน
  delay (300);
  digitalWrite(D3, HIGH);
  delay (300);
  digitalWrite(D3, LOW); /////// ไฟฉุกเฉิน
  delay (300);
  digitalWrite(D3, HIGH);
  delay (300);

มีวิธีทำให้มันสั้นลงไหมครับ

(Permpol Thanapunnamas) #2

ทำเป็น for loop ครับ

 for (int k = 0; k<25 ; k++) { // วนลูป 25 ครั้งแล้วจบการทำงาน
  digitalWrite(D3, LOW); /////// ไฟฉุกเฉิน
  delay (300);
  digitalWrite(D3, HIGH);
  delay (300);
  }
(Thanawit Uthairat) #3

เราต้องประกาศ ตัวแปรไหมครับ หรือผมเอาโค้ดพี่เพิ่มไปได้เลย

(Permpol Thanapunnamas) #4

ไม่ต้องครับ เพราะเราประกาศไว้ในนั้นแล้วว่า int k = 0

(Thanawit Uthairat) #5

ได้เเล้วครับบบ พี่

(Permpol Thanapunnamas) #6

จะให้วนน้อยลงก็ปรับเอาครับ