Compile ไม่ผ่านคับขึ้น Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

esp8266
(Permpol Thanapunnamas) #21

ลบแค่ blynk ก็พอแล้วครับ โถ่ววว

(Oam Chaiyapat) #22

ตอนนี้compile ผ่านแล้วคับ

1 Like
(Oam Chaiyapat) #23

ผมต้องการเพิ่มโค้ดส่งค่าเซนเซอร์ความชื้นในดินกับควบคุมรเลย์ทำไงคับ

(Permpol Thanapunnamas) #24

ผ่านได้ไงครับ ทำอะไรไปบ้าง

(Oam Chaiyapat) #25

ถามเพื่อนเอาคับเป็นเหมือนกันไปติดตั้งAduino addon esp8266

(Permpol Thanapunnamas) #26

ติดตั้งในไหนครับ อยากให้อธิบายขั้นตอนการแก้ไขสักหน่อยครับ เผื่อท่านอื่นมีปัญหาแบบเดียวกันครับ

(Oam Chaiyapat) #27

1 Like
คอมไพล์ไม่ผ่านครับ ขอแนวทางในการแก้ปัญหาที่
(Permpol Thanapunnamas) #28

ตั้งกระทู้ใหม่เลยครับ

1 Like
(Permpol Thanapunnamas) closed #29