อัพเดทส่วนเสริมปุ่ม Copy สำหรับ Code บนกระทู้

…หากสมาชิกท่านใดอ่านกระทู้แล้ว ต้องการ copy code สำหรับ program หรือข้อความใดๆ ท่านสามารถเลื่อนเมาส์ไปทางด้านบนขวาสุดของกล่องข้อความหรือโค้ดนั้นๆ ดังภาพด้านล่าง

หรือทดสอบปุ่ม Copy ได้ตามโค้ดตัวอย่าง ด้านล้างนี้

float vol=0.00,temp=0.00;
float volt[4],res[4],current[4],power[4];
float r234=0.00,v234=0.00,ptotal=0.00;