มีใคร มีข้อมูล Create Character ของ จอ LCD 20 x4 บ้างครับ

ผมเจอเฉพาะข้อมูล Create Character ของ จอ LCD 16 x 2 เท่านั้นครับ
https://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/

ลองดูครับ Interfacing-20x4-LCD-with-Arduino.pdf (372.1 KB)

1 Like

ขอบคุณมากครับ :grin:

ตอนนี้ทำได้แล้วครับ

ใช้ ไลบรารี ตัวนี้ จะสร้างรูปแบบตัวอักษรตามใจเราไม่ได้
1

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//------------ LCD ---------------------------
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
//------------------------------------------------------------------------------------------------void setup() {
 lcd.begin();

 lcd.setCursor(0, 2);
 lcd.print("Button Press->config");
}

void loop() {

}

ก็เลยหา ไลบรารี อีกตัวหนึ่ง ก็สามารถสร้างได้แล้วครับ
1

#include <LCD.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>//เอาไว้ล่างสุดนะครับ ไม่งั้น Complie ไม่ผ่าน
//------------ LCD ---------------------------
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

byte Wifibase[8] = //icon for termometer
{
 B11111,
 B10101,
 B10101,
 B01110,
 B00100,
 B00100,
 B00100,
 B00100
};

void setup() {
 lcd.begin(20, 4);
 lcd.createChar(4, Wifibase); //4 คือ Address ครับ ไล่ไปตั้งแต่ 1 ถึง....
 lcd.write(4);
}

void loop() {

}
1 Like

เยี่ยมเลยครับ

free
hit counter