เปิดตัว Debian 12 “Bookworm” พร้อมกับการอัปเดต Linux 6.1

เปิดตัว ระบบปฏิบัติการ Debian 12 “Bookworm” พร้อมกับการอัปเดต Linux 6.1 LTS และเพิ่มเข้ามาในระบบจัดเก็บ non-free-firmware ใหม่ ซึ่งจะทำให้แยก non-free firmware ออกจากแพ็กเกจ non-free อื่น ๆ ข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัว Debian 11 “Bullseye”ในเดือนสิงหาคม 2021 และเวอร์ชันของ Debian จะเป็นฐานของระบบปฏิบัติการ Linux อื่น ๆ เช่น Ubuntu และรุ่นอื่นๆ, Raspberry Pi OS และอื่นๆ Debian 12 สามารถดาวน์โหลดไพร้อมกับการเลือกใช้ Desktop Environments ได้แก่ Gnome 43, KDE Plasma 5.27, LXDE 11, LXQt 1.2.0, MATE 1.26 และ Xfce 4.18 Bookworm มีแพ็คเกจทั้งหมด 64,419 แพ็คเกจ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด มี  9 สถาปัตยกรรมที่รองรับโดย Debian 12 “Bookworm”: 32-bit PC (i386) and 64-bit PC (amd64) 64-bit ARM (arm64) A [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2023/06/12/released-debian-12-bookworm-linux-6-1/