เรื่อง delay(100)

ผมเห็น หลายคนใส่ delay(100)
ไม่ทราบว่าใส่ทำไม มีประโยชน์อะไรบ้าง
ขอบคุณ​ครับ​

บางทีเราต้องการหน่วงเวลานิดหน่อย หรือต้องการให้เคลียร์คำสั่งก่อนหน้าให้ชัดเจน ครับ เช่นถ้าไม่ใส่ช่วง on /off Ied เราอาจจะไม่เห็นว่ามันกระพริบอะไรแบบนั้น

หรือบางทีสั่งให้มันส่งข้อมูลไปที่อื่น มันยังส่งไม่เสร็จเลยปลายทางยังไม่ได้ตอบกลับ 200 เลย ไปทำอย่างอื่นมันก็อาจจะเกิด error ขึ้นได้

ขอบคุณครับ
คำสั่งอะไรบ้างที่ควรตามด้วย delay(100)ครับ

แนวคิดง่ายๆ ครับเริ่มแรกก็ไม่ต้องใส่ เพราะมันจะทำให้โปรแกรมเร็ว แต่ถ้ารู้สึกว่าโปรแกรมมัน error หรือทำงานเพื้ยนๆ ไม่ตรงตามที่เราเขียนก็ค่อยใส่

ขอบคุณครับ