นำค่า DHT11 ไปเก็บใน server ทำยังไงครับ?

ผมเป็นนักศึกษาฝึกงานครับ กำลังทำโปรเจคสมาร์ทฟาร์ม
ผมจะนำค่าจากdht11ทั้งสองตัว ขึ้นไปเก็บในdatabase ในseverยังไงอ่ะครับ

#include "DHT.h"

#define DHTPIN1 5 //ทำให้ขาdataเชื่อมต่อกับขาD3
#define DHTPIN2 4 //เชื่อมต่อขาd4
#define DHTTYPE DHT11 
DHT dht1(DHTPIN1, DHTTYPE);
DHT dht2(DHTPIN2, DHTTYPE);

void sensor_dht(){
 delay(1000);
 float h1 = dht1.readHumidity();
 float t1 = dht1.readTemperature();
 float h2 = dht2.readHumidity();
 float t2 = dht2.readTemperature();
 
 if (isnan(h1) || isnan(t1)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT1 sensor!");
  return;
 }
 if (isnan(h2) || isnan(t2)) {
  Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  return;
 }
 Serial.println("sensor_dht1 values:");
 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(h1);
 Serial.print(" %\t");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(t1);
 Serial.print("*C\n");
 Serial.println("sensor_dht2 values:");
 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(h2);
 Serial.print(" %\t");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(t2);
 Serial.print(" *C \n");
 }


void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("DHT11 test!");
 dht1.begin();
 dht2.begin();
 
}
void loop() {
 sensor_dht();
}

Server ประเภทไหนครับ

ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไร แต่พี่เขาให้เขียนเป็น api น่ะครับ แบบ json

ถ้าแนวส่งข้อมูลก็ประมาณนี้ครับ

ประเด็นคือ ไม่มีความรู้แนวนี้แล้ว ทำไมให้ทำโปรเจค แนวนี้ละครับ งง พอทราบเหตุผลไหม ถ้าทำจริงๆ คนไม่ถนัดประยุกค์นี้ยากเลยนะครับ

ผมจะทำตัวควบคุมปั๊มน้ำน่ะครับ แล้วพี่เขาอยากให้ข้อมูลอุณหภูมิความชื้น ขึ้นไปบนserverด้วย ไปทำdashboardครับ
ถ้าจะศึกษาเรื่องนี้ เริ่มจากตรงไหนดี มีแหล่งข้อมูลไหมครับ

ในนี้เกือบจะมีครบครับ อยู่ที่ว่าจะหาเจอแล้วนำมาประยุกค์ได้รึป่าว และควรเริ่มจากคุมการสั่งปั๊มให้ได้ก่อนค่อยไปว่าเรื่อง ส่งข้อมูลไปเก็บครับ ตรงนี้มันตอนท้ายๆ แล้ว

แล้วเคยทำโปรเจคอะไรมาบ้างครับ

โปรเจคนี้โปรเจคแรกเลยครับ ตัวควบคุมปั๊มผมทำควบคุมผ่านblynkได้แล้วครับ