วิลเลียม เชกสเปียร์ (William Shakespeare)

วิลเลียม เชกสเปียร์ (อังกฤษ: William Shakespeare : 26 เมษายน ค.ศ. 1564 ถึง 23 เมษายน ค.ศ. 1616) เป็นนักกวีและนักเขียนบทละคร ชาวอังกฤษ ได้รับยกย่องว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของวงการวรรณกรรมอังกฤษและของโลก มักเรียกขานกันว่าเขาเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษ และ “Bard of Avon” (กวีแห่งเอวอน)

Expectation is the root of all heartache

การคาดหวัง คือต้นตอของหัวใจสลาย

ผลงานเขียนของเขาที่ยังหลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบันนี้ คือบทละคร 38 เรื่อง กวีนิพนธ์แบบซอนเน็ต 154 เรื่อง กวีนิพนธ์อย่างยาว 2 ล้าน เรื่อง และบทกวีแบบอื่น ๆ อีกหลายชุด บทละครของเขาได้รับการแปลออกไปเป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย และเป็นที่นิยมนำมาแสดงมากที่สุดในบรรดาบทละครทั้งหมด