วิธีลบค่า #DIV/0! Error ใน Excel

หากเราเจอค่าที่ ไม่ทราบค่าหารกันอยู่แบบนี้ มันจะขึ้น #DIV/0! เช่น เราเอา 12 หารด้วย 0 จะได้ #DIV/0!

ภาพ

ภาพ

ไม่ๆ แต่เราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการให้มันแสดงค่าอื่่นแทนให้เราใส่สูตรนี้ครับ IFERROR(A1/A2,0) 0 เป็นค่าที่เราต้องการจะแทนว่าเป็นอะไรเวลาเจอ #DIV/0! ในกรณีผมจะใช้สูตร =C10/C11 เจอค่า #DIV/0! ผมแทนค่าด้วย =IFERROR(C10/C11,0) ค่า #DIV/0! ก็จะกลายเป็น 0 แทนไปครับ

2021-07-23_15-48-11