แก้ปัญหาลบ Docker images ไม่ได้

ถ้าเราสั่งลบ docker images ด้วย

docker rmi name_images

แล้วขึ้นว่า

Error response from daemon: conflict: unable to remove repository reference "name_images" (must force) - container 459d0802fa32 is using its referenced image 350c45df7623

ปัญหาคือ มันยังค้าง Hestory อยู่ เช็กด้วยคำสั่ง

docker ps -a

จะเห็นค้างอยู่ 2 อัน

ให้เราใช้คำสั่ง docker rm ลบไปก่อนค่อยใช้ docker rmi ลบ images อีกที

เช็คดูว่า images ที่เราต้องการลบนั้น ยังอยู่หรือไม่ด้วย docker images

ภาพ

เรียบร้อย