หาความรู้ครับ ผู้รู้ช้าวยตอบที่ dp9511 ic

dp9511 ic มีน่าที่อะไร ทำงานอย่างไรครับ ผมหาข้อมูลไม่เจอ

เป็น ไอซี สำหรับ DRIVER ไฟ LED ครับ ตัวอย่างหลอดไฟของ ฟินลิป เขาใช้กัน

PCA9511DP-T.PDF (146.5 KB)

ขอบคุณครับ