แก้ปัญหา error DHT.h: No such file or directory

สำหรับคนที่ติดปัญหา arduino ide ขึ้น

image

#include <DHT.h>

                 ^

compilation terminated.

exit status 1
DHT.h: No such file or directory

วิธีลง library

1.ดาวน์โหลดไฟล์ :link: Download DHT

2.แตกไฟล์ zip แล้วเอาไปวางใน C:\Users\ชื่อเครื่องคุณ\Documents\Arduino\libraries

1 Like
free
hit counter