แก้ไข Error Docker failed to initialize

ติดตั้ง Docker แล้วขึ้น error ว่า Docker failed to initialize มาดูวิธีแก้ไขกันครับ

วิธีแก้ไขโดย เข้าไปลบโฟล์เดอร์ 2 อันนี้ ตามที่อยู่ C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Docker

ใช้งานได้เรียบร้อย