แก้ปัญหา error ESP32Ping.h: No such file or directory

exit status 1
ESP32Ping.h: No such file or directory

image

วิธีลง library

1.ดาวน์โหลดไฟล์ :link: Download ESP32Ping

2.แตกไฟล์ zip แล้วเอาไปวางใน C:\Users\ชื่อเครื่องคุณ\Documents\Arduino\libraries