ผู้รู้ช่วยแนะนำวิธีแก้ไข Error ของ ESP8266 หน่อยครับ