ขึ้น Error esptool.fatalerror failed to connect to esp8266 timed out waiting for packet header

ที่ผ่านมาก็ใช้ได้อยู่นะครับ วันนี้ลอง แก้โค้ดแล้ว upload บ่อยเกิน สักพักก็ขึ้นแบบนี้เลยครับ รบก่อนด้วยครับ

copy error มาวางหน่อยครับ

Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Board: “NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200”

Executable segment sizes:

IROM : 234320 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)

IRAM : 27456 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs…)

DATA : 1240 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP

RODATA : 1652 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP

BSS : 24960 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP

Sketch uses 264668 bytes (25%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.
Global variables use 27852 bytes (33%) of dynamic memory, leaving 54068 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.
esptool.py v2.7
Serial port COM7
Connecting…
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: dc:4f:22:5f:53:14
Uploading stub…
Running stub…
Stub running…
Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\AsiaManakkhong\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.0/tools/upload.py”, line 25, in
esptool.main(fakeargs)
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 2889, in main
operation_func(esp, args)
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 2484, in flash_id
flash_id = esp.flash_id()
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 607, in flash_id
return self.run_spiflash_command(SPIFLASH_RDID, b"", 24)
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 853, in run_spiflash_command
old_spi_usr = self.read_reg(SPI_USR_REG)
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 490, in read_reg
val, data = self.command(self.ESP_READ_REG, struct.pack(’<I’, addr))
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 347, in command
p = self.read()
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 292, in read
return next(self._slip_reader)
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 1999, in slip_reader
raise FatalError(“Timed out waiting for packet %s” % waiting_for)
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header

This report would have more information with
“Show verbose output during compilation”
option enabled in File -> Preferences.

ภาพที่ต่อใช้งานด้วย

ตามนี้เลยครับ

ได้ผลไงแจ้งด้วยครับ

ยังไม่หายอะครับ

Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: “NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200”

Executable segment sizes:

IROM : 234320 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)

IRAM : 27456 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs…)

DATA : 1240 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP

RODATA : 1652 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP

BSS : 24960 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP

Sketch uses 264668 bytes (25%) of program storage space. Maximum is 1044464 bytes.
Global variables use 27852 bytes (33%) of dynamic memory, leaving 54068 bytes for local variables. Maximum is 81920 bytes.
esptool.py v2.7
Serial port COM7
Connecting…
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
Crystal is 26MHz
MAC: dc:4f:22:5f:53:14
Uploading stub…
Running stub…
Stub running…
Traceback (most recent call last):
File “C:\Users\AsiaManakkhong\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.0/tools/upload.py”, line 25, in
esptool.main(fakeargs)
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 2889, in main
operation_func(esp, args)
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 2484, in flash_id
flash_id = esp.flash_id()
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 607, in flash_id
return self.run_spiflash_command(SPIFLASH_RDID, b"", 24)
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 853, in run_spiflash_command
old_spi_usr = self.read_reg(SPI_USR_REG)
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 490, in read_reg
val, data = self.command(self.ESP_READ_REG, struct.pack(’<I’, addr))
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 347, in command
p = self.read()
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 292, in read
return next(self._slip_reader)
File “C:/Users/AsiaManakkhong/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.0/tools/esptool\esptool.py”, line 1999, in slip_reader
raise FatalError(“Timed out waiting for packet %s” % waiting_for)
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header

This report would have more information with
“Show verbose output during compilation”
option enabled in File -> Preferences.

ดูหน้า comport มีกี่คอมครับ เลือกคอมถูกไหม

ตอนติดตั้ง บอร์ด ESP8266 ลองเลือกเป็น V.2.5.2 ดู ว่าคอมไพล์ได้ไหม

image

1.ถ้ายังไม่ได้ลองเปลี่ยนสาย USB ที่ใช้ หรือ

2.กดปุ่ม Reset ค้างไว้ หนึ่งครั้งแล้ว up ใหม่

กด RST ยังไม่ได้ เดี๋ยวลองเปลี่ยนสายดูครับ

ได้ไม่ได้แจ้งด้วยนะครับ จะได้สรุปประเด็นและปิดเคสนี้

@Asia_Manakkhong

เคสนี้สรุปผลหน่อยครับ