แก้ปัญหา error Scheduler.h: No such file or directory

image

compilation terminated.

exit status 1
Scheduler.h: No such file or directory

วิธีลง library

1.ดาวน์โหลดไฟล์ :link: Download Scheduler.h

2.แตกไฟล์ zip แล้วเอาไปวางใน C:\Users\ชื่อเครื่องคุณ\Documents\Arduino\libraries

วิธีที่ 2

1 Like