ขึ้น Error ต้องแก้ยังไงครับ

[Invalid Converson from ‘int’ to ‘t_backlighPol" [-fpermissive]

ต้องมีโค้ตหลักด้วยนะครับ ผมวิเคราะห์ไม่ได้ ข้อมูลไม่ครบ

เปลี่ยนจาก

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // ตั้งค่าที่อยู่ LCD เป็น 0x27 สำหรับ 16 ตัวอักษรและจอแสดงผล 2 บรรทัด

เป็น

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27);

ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ

1 Likes

เยี่ยมมากครับขอปิดประเด็นนี้ครับ

Romany Malco Drama GIF by ABC Network