ใช้ esp วัดกระเเสไฟที่ปั่นได้ไหม


สอบถามหน่อยครับ
เราสามารถวัดกระแสที่เราปั่นจากมอเตอร์ได้ยังไงบ้างครับ

ก็ต้องซื้อโมดูลมาตรวจวัดแล้วใช้ esp อ่านค่าขึ้นมา ครับ เรียกว่า PZEM ศึกษาได้จากกระทู้นี้

image
ผมใช้เป็น sensor ตัวนี้ในการวัดครับ


อันนี้ตัวอย่าง

image
อันนี้ของผม ผมไมไ่ด้อยากวัดกระแสที่มาจากโหลดที่เป็นหลอดไฟ แต่อยากวัดจากตัวที่ปั่นไฟของตัวเองว่าปั่นมาเท่าไหร่
วิธีต่อของผม ปัญหาคือเหมือนผมจะต่อผิด เเละยังติดอยู่ ช่วยชี้แนะผมหน่อย พลาดตรงไหนไปครับ

ดูเหมือนว่าจะต่อคร่อม +,- อยู่ใช่ไหม ถ้าจะวัดไฟฟ้าที่เจนได้ก็ต้องมีโหลดให้ไหลผ่านอยู่ดีครับ ต้องเป็นโหลดมากสุดด้วยเผื่อจะได้รู้ค่ากระแสสูงสุดที่เจนได้ แล้วเราก็เลือกตัดขั่วใดขั่วนึกแล้วต่ออนุกรมด้านนั้นเข้าไป

มีวิธีอื่นไหมครับ หรือ sensor ตัวไหนแนะนำบ้างครับ อยากวัดแค่ไฟที่ปั่นได้จากเจน

อย่างที่บอกถ้าไม่มีโหลดให้มันกระแสมันจะวิ่งได้ยังไง แต่ถ้าวัดโวตล์ก็คร่อมขั้วเจนไปเลย

image