ESP32 ยังไม่ได้แกะ ขาย 210 บาท


(Permpol Thanapunnamas) #1

ขาย esp32 ซื้อมาหลายตัวเลยมีเยอะเลยแบ่งขายหนึ่งตัว ขายตัวที่ยังไม่ได้แกะให้นะครับ

ราคา 210 บาท