ESP32 ต่อเซ็นเซอร์เพื่ออ่านค่า เปิดใช้งานไป 3 - 4 วัน บอร์ดค้าง

ผมใช้งาน ESP32 ต่อเข้ากับเซ็นเซอร์เพิ่ออ่านค่า เปิดใช้งานไป3-4วัน วันเกิดอาการบอร์ดค้างควรแก้ไขยังไงครับ

เริ่มจากเอา error ตอนที่ค้างมาดูกันก่อนครับ มันน่าจะ มี code error โชวนๆ อยู่

ใช้ sensor อะไรระบุด้วยมีภาพประกอบยิ่งดีครับ