บอร์ด ESP32 มี 512 ขา GPIO รองรับแรงดันไฟฟ้า 12V/24V

KC868-A566 ของบริษัท KinCony IoT เป็นบอร์ด ESP32 WiFi & BLE ที่มีขนาดใหญ่ มีขา GPIO จำนวนมากถึง 512 ขา โดยมี 256 ขาที่เป็นเอาต์พุตแบบดิจิทัล และ 256 ขาเป็นอินพุตแบบดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการ ยกเว้นเรื่องราคาแพง ขณะนี้ขายราคา $1,000(~ 34,000฿) ที่ Aliexpress บอร์ดนี้ใช้ ESP32-WROOM-32E และนอกจากมีขา GPIO จำนวนมากแล้ว ยังเพิ่มพอร์ตอินพุตแบบอะนาล็อก 4 พอร์ต, พอร์ต Ethernet และตัวคอนเน็กเตอร์ RS485 บริษัทยังตรวจสอบว่าสามารถรัน ESPHome open-source firmware และรวมเข้ากับ Home Assistant open-source home automation framework สเปคบอร์ด KinCony IoT KC868-A566: โมดูลสื่อสารไร้สาย – ESP32-WROOM-32E พร้อม ESP32 dual-core microcontroller 4MB flash การเชื่อมต่อ 2.4 GHz WiFi และ Bluetooth LE, สายอากาศ PCB ในตัว, เข้าก [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2023/04/28/esp32-board-with-512-gpio-12v-24v/