ใช้งาน ESP32 AP+STA MODE

สำหรับการเชื่อมต่อ esp32 แบบระบบปิด (ใช้แบบ STA Mode หรือใช้แบบ AP mode) ที่ผมได้จัดทำขึ้นมานี้มีความประสงค์เพื่อที่จะทำเป็นตัวอย่างให้กับผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาดูตัวอย่างแล้วต่อยอดไปใช้งานครับ

โดยผมจะใช้ library IoTWebConf เป็นตัวจัดการระบบการเชื่อมต่อ WiFi โดยจะมีอยู่ 2 ระบบได้แก่ระบบ STA และระบบ AP จากนั้นก็จะทำการเขียนโค้ดในส่วนของเว็บเพจเพิ่มขึ้นอีก 2 เพจดูแต่ละเพจสามารถเชื่อมต่อกลับไปกลับมาได้ แล้วจะมีการอ่านค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขแบบสุ่มเข้ามา 3 ค่ามีปุ่มปิดเปิดปุ่มโดยมี 1 ปุ่มที่จะทำเป็นตัวอย่างเอาไว้สำหรับปิดเปิด LED Built in ใน esp32

ในการทดลอง Project นี้ใช้ esp32 แค่ 1 ตัวและไม่ต้องต่ออะไรกับ ESP32 ทั้งสิ้นทำการ upload Code และตั้งค่า ssid และ password ของ WiFi แบบ STA หรือเข้าไปในชื่อของ AP (Local_WiFi_2021) และ Password (ป้อน admin แล้วป้อน 111111111) ของตัว Access Point ที่มาจาก esp32 ได้เลย สำหรับปุ่มกด On Off ผมจะทำแค่ 1 ชุดเท่านั้นส่วนอีก 9 ปุ่มที่เหลือทั้ง 2 เพจ ,มีการอ่านค่าตัวเลขสุ่มเข้ามาแสดงในหน้าเพจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 ทั้งหมดนี้สามารถต่อยอดโดยการเพิ่มจำนวนตัวเลขอีกหลายๆชุด หรือหลายปุ่มได้ ก็ลองไปขยายหรือต่อยอดกันเอานะครับ

WiFi_Local_1.6.rar (18.1 KB)

Library :slight_smile:
IotWebConf.rar (334.6 KB)

1 Likes

ขอบพระคุณป็นอย่างสูงสำหรับบทความและ code ดีๆครับ