รับค่าความถี่ผ่าน esp32 แสดงข้อมูลผ่านแอพ blynk ครับ

โปรเจครวมทั้งหมดของผมจะเป็นลักษณะคือ
1 รับค่าความถี่จากคอล์ยจุดระเบิด 12V แปลงค่าโดยใช้ LM 311 ให้เหลือ 5V แล้วเข้าบรอด ESP32
2 สร้างและควบคุม PWM จากบรอดเข้า ESC เป็นความถี่สูง - ต่ำได้
3 สามารถแสดงค่าความถี่ของคอล์ยกับความถี่ของ PWM ที่จ่ายออกไป ผ่านแอพ Blynk ได้
ผมอยากทำโค้ดนี้ครับ แต่ผมไม่ได้เขียนมานานมากแล้ว อยากให้ผู้รู้แนะนำทีครับสำหรับตัวโค้ด

คิดว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง และข้อมูล code ที่เกี่ยวข้อง ลองหาลิ้งค์มาแปะรวมไว้ในกระทู้ให้ดูหน่อยครับ

free
hit counter