บอร์ด ESP32-C6 IoT ขนาดจิ่วรองรับการเชื่อมต่อแบบ 2.4 Ghz WiFi 6, Bluetooth 5.0 (LE) และ IEEE 802.15.4

01Space ได้ออกแบบบอร์ด ESP32-C6 IoT ขนาดจิ่วที่มีการเชื่อมต่อแบบ WiFi 6 และ Bluetooth LE 5.0 ที่ใช้โมดูลสื่อสารไร้สาย ESP32-C6-WROOM-1 และขา I/O Pin-Header 2×10 ขา Espressif เปิดตัวโมดูลและบอร์ดพัฒนา ESP32-C6 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และ 01Space คือบอร์ด ESP32-C6 ของบุคคลที่สามรายแรกที่เราพูดถึง เป็นบอร์ดขนาดจิ๋วที่มีโมดูลสื่อสารไร้สาย, พอร์ต USB Type-C สำหรับจ่ายไฟและเขียนโปรแกรม และปุ่ม Reset, Boot 01สเปคบอร์ด Space ESP32-C6: โมดูลสื่อสารไร้สาย – โมดูล ESP32-C6-WROOM-1-N4 พร้อม Espressif Systems ESP32-C6 single core 32-bit RISC-V processor @ 160 MHz พร้อม 2.4 Ghz WiFi 6 1T1R, Bluetooth LE 5.0 และ IEEE 802.15.4 สำหรับ Zigbee/Thread/2.4GHz ที่เก็บข้อมูล – 4MB SPI flash สายอากาศแบบ PCB Antenna USB – [...]


อ้างอิง : https://th.cnx-software.com/2023/04/08/esp32-c6-iot-board-tiny-2-4-ghz-wifi-6-bluetooth-5-0-low-energy-ieee-802-15-4/